Sociala utskottet

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2024-05-07

Paragrafer

§§ 75-79

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-07

Datum då anslaget tas ned

2024-05-29

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-05-07 - 2024-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson