Sociala utskottet - Protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2024-03-27

Paragrafer

§§ 36-54

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-27

Datum då anslaget tas ned

2024-04-18

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-03-27 - 2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson