Sociala utskottet - protokoll 231120

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

20 november 2023

Paragrafer

§§ 222-245

Datum då anslaget sätts upp

2023-11-20

Datum då anslaget tas ned

2023-12-12

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-11-20 - 2023-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats

Kontakt

information@heby.se

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 november 2023
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats