Sociala utskottet - Protokoll 230921

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

21 september 2023

Paragrafer

§ 168 - § 181

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-21

Datum då anslaget tas ned

2023-10-13

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-09-21 - 2023-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats, nämndsekreterare

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2023
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats