Överförmyndarnämnden - anslag

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-08-28

Paragrafer

§ 183-219

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-07

Datum då anslaget tas ned

2023-09-29

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-09-07 - 2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Sekreterare

Tobias Folkesson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Anslag Pdf, 601.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 september 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom