Sociala utskottet - protokoll 230821

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

21 augusti 2023

Paragrafer

§ 129 - § 164

Datum då anslaget sätts upp

2023-08-21

Datum då anslaget tas ned

2023-09-12

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-08-21 - 2023-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats

Kontakt

information@heby.se

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats