Samhällsbyggnadsnämnden - protokoll

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-06-13

Paragrafer

§§ 65-76

Datum då anslaget sätts upp

2023-06-15

Datum då anslaget tas ned

2023-07-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-06-15 - 2023-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 279.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 juni 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson