Sociala utskottet - Protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

22 maj 2023

Paragrafer

§§ 87 - 102

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-22

Datum då anslaget tas ned

2023-06-13

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-05-22 - 2023-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats

Kontakt

information@heby.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2023
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats