Överförmyndarnämnden - anslag

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-15

Paragrafer

§ 81-155

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-15

Datum då anslaget tas ned

2023-06-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-05-15 - 2023-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Sekreterare

Johan Ahlström

Kontakt

info@heby.se

Relaterade dokument

Anslag Pdf, 537.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom