Sociala utskottet extra- protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2023-03-06

Paragrafer

§ 42

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-06

Datum då anslaget tas ned

2023-03-28

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-03-06 - 2023-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkonotret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet - information@heby.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson