Sociala utskottet - protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2023-02-20

Paragrafer

§§ 21-41

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-20

Datum då anslaget tas ned

2023-03-14

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-20 - 2023-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet - information@heby.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson