Samhällsbyggnadnämnden - protokoll

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-14

Paragrafer

§§ 13 - 20

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-14

Datum då anslaget tas ned

2023-03-08

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-14 - 2023-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Maja Hallberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 235.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2023
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg