Kultur- och fritidsnämnden - protokoll

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-13

Paragrafer

§§ 1 - 9

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-13

Datum då anslaget tas ned

2023-03-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-13 - 2023-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg