Överförmyndarnämnden - Anslag

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-30

Paragrafer

§§ 1-32

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-06

Datum då anslaget tas ned

2023-02-28

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-06 - 2023-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen, Stadshusgatan 2, Uppsala

Sekreterare

Sofi Mååg

Kontakt

overformyndarnamnden@uppsala.se

Relaterade dokument

Anslag Pdf, 440.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2023
Sidan publicerad av:
Maja Hallberg