Sociala utskottet - protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2023-01-26

Paragrafer

§§ 6-20

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-26

Datum då anslaget tas ned

2023-02-17

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-01-26 - 2023-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11 Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet - information@heby.seSidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson