VafabMiljö - protokoll

Organ

VafabMiljö

Sammanträdesdatum

2022-12-02

Paragrafer

§ 559-579

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-19

Datum då anslaget tas ned

2023-02-09

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Navet, Gasverksgatan 7, Västerås

Sekreterare

Lena Fryksell Söderlund

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom