Bygg- och miljönämnden - protokoll

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-17

Paragrafer

§ 1 - 5

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-17

Datum då anslaget tas ned

2023-02-07

Möjlighet till överklagande under perioden

2023-01-17 - 2023-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

Sekreterare

Anneli Mattsson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 318.2 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2023
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom