Överförmyndarnämnden i Uppsala län - protokoll 2022-06-20

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer

§ 107 - § 130

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-28

Datum då anslaget tas ned

2022-07-20

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-28 - 2022-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala

Sekreterare

Tobias Folkesson

Kontakt

overformyndarnamnden@uppsala.se

Relaterade dokumentSidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson