Sociala utskottet - protokoll 2022-06-20

Organ

Sociala Utskottet

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer

§§ 102 - 123

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-20

Datum då anslaget tas ned

2022-07-12

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-20 - 2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson