Hebyfastigheter AB justerat protokoll 2022-06-09

Organ

Hebyfastigheter AB

Sammanträdesdatum

2022-06-09

Paragrafer

§§ 40-42

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-15

Datum då anslaget tas ned

2022-07-06

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-15 - 2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Hebyfastigheter AB, Stationsvägen 2

Sekreterare

Christina Perman

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson