Samhällsbyggnadsnämnden - protokoll 2022-06-14

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer

§§ 55 - 67

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-14

Datum då anslaget tas ned

2022-07-06

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-14 - 2022-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Rebecka Berg

Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 298.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2022
Sidan publicerad av:
Rebecka Berg