Bygg- och miljönämnden - protokollet

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer

37 - 43

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-14

Datum då anslaget tas ned

2022-07-06

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-04 - 2022-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadskontoret, Sala

Sekreterare

Anneli Mattsson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg