Kommunstyrelsen - protokoll

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer

119 - 143

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-08

Datum då anslaget tas ned

2022-06-30

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-08 - 2022-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg