IT-nämnden - protokoll

Organ

IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2022-05-20

Paragrafer

§§ 6 - 9

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-03

Datum då anslaget tas ned

2022-06-25

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-06-03 - 2022-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Sekreterare

Evelina Håkansson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg