Hebygårdar AB - justerat protokoll

Organ

Hebygårdar AB

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Paragrafer

27 - 35

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-25

Datum då anslaget tas ned

2022-06-15

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-05-25 - 2022-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Hebygårdar AB, Stationsgatan 2

Sekreterare

Christina Perman

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg