Vård- och omsorgsnämnden - protokoll 2022-05-18

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Paragrafer

§ 58 - § 59, § 61 - § 73

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-24

Datum då anslaget tas ned

2022-06-15

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-05-14 - 2022-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson