Sociala utskottet - protokoll 2022-05-23

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-23

Paragrafer

§§ 70 - 101

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-23

Datum då anslaget tas ned

2022-06-14

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-05-14 - 2022-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2022
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats