Kommunstyrelsen - justerat protokoll

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Paragrafer

99 - 118

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-23

Datum då anslaget tas ned

2022-06-14

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-05-23 - 2022-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg