Vård- och omsorgsnämnden - protokoll § 60, 2022-05-18

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Paragrafer

Direktjustering § 60

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-18

Datum då anslaget tas ned

2022-06-09

Möjlighet till överklagande under perioden


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Von § 60 Pdf, 575.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 maj 2022
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats