Sociala utskottet - protokoll 2022-05-13

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-13

Paragrafer

§ 69

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-13

Datum då anslaget tas ned

2022-06-04

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-05-13 – 2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord