Personalutskottets protokoll 2022-05-04

Organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-04

Paragrafer

§§ 12-14

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-10

Datum då anslaget tas ned

2022-06-01

Möjlighet till överklagande under perioden


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

personalutskottet, information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 586.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2022
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson