Underrättelse om antagen ändring av detaljplan

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 april 2022

Paragrafer

§96

Datum då anslaget sätts upp

28 april 2022

Datum då anslaget tas ned

20 maj 2022

Möjlighet till överklagande under perioden

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom tre veckor från och med den dag antagandetbeslutet sattes upp på kommunens anslagtstavla, alltså den 19 maj 2022.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Kompletta planhandlingar inklusive undersökningar om strategisk miljöbedömning hittas via länken nedan:

https://www.heby.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/planer-och-byggprojekt/har-planerar-vi-just-nu/detaljplaner-under-arbete/dpa395-90-ol-Jansberget Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 april 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin