Sociala utskottet - protokoll

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-04-25

Paragrafer

§§ 57 - 68

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-25

Datum då anslaget tas ned

2022-05-17

Möjlighet till överklagande under perioden

2022-04-25 - 2022-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Madeleine Dismats

Kontakt

Sociala utskottet, information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2022
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats