Kommunfullmäktige - protokoll

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

12 april 2022

Paragrafer

19 - 40

Datum då anslaget sätts upp

21 april 2022

Datum då anslaget tas ned

13 maj 2022

Möjlighet till överklagande under perioden

21 april 2022 - 12 maj 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2022
Sidan publicerad av:
Madeleine Dismats