Meddelande om granskningsutlåtande

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan fördel av fastigheten Hov 4:1.

Detaljplanen har varit föremål för en andra granskning under perioden 2022-02-21 till 2022-03-14

Detaljplaneändringen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Mark- och planeringsenheten har sammanställt och bemött de yttranden som inkommit under granskningstiden i ett granskningsutlåtande. Här hittar du granskningsutlåtandet Pdf, 971.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Önskas utskriven handling, vänligen kontakta ansvarig handläggare Hanna Löfstrand:
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se, eller Mark- och planeringsenheten via kommunens växel 0224-360 00.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord