Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

21 mars 2022

Paragrafer

41 - 61

Datum då anslaget sätts upp

29 mars 2022

Datum då anslaget tas ned

19 april 2022

Möjlighet till överklagande under perioden

29 mars - 18 april 2022

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Sekreterare

Johan Ahlström

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg