Kommunstyrelsen - beslut med omedelbar justering § 64/2022

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

29 mars 2022

Paragrafer

64

Datum då anslaget sätts upp

29 mars 2022

Datum då anslaget tas ned

20 april 2022

Möjlighet till överklagande under perioden

29 mars - 19 april 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11

Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg