IT-nämnden - protokoll

Organ

IT-nämnd

Sammanträdesdatum

18 mars 2022

Paragrafer

1 - 5

Datum då anslaget sätts upp

24 mars 2022

Datum då anslaget tas ned

15 april 2022

Möjlighet till överklagande under perioden

24 mars 2022 - 14 april 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Sekreterare

Evelina Håkansson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 mars 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg