Heby kommun Lyssna A-Ö lista Skriv ut Hjälp Startsidan
Heby såg - foto: Merconda

EU2020


EU2020 är Europas nya strategi för att få fart på medlemsländernas ekonomier och skapa tillväxt. Till skillnad från företrädaren, Lissabonstrategin, innehåller EU2020 endast några få mål, och dessa är mätbara.

 

EU 2020, fem mål

- 75 procent av alla män och kvinnor i åldrarna 20-64 ska arbeta, bland annat genom fler unga människor, äldre arbetstagare och lågkvalificerade arbetstagare, samt en bättre integration av invandrare;

- Bättre villkor för forskning och utveckling (FoU) genom mer offentliga och privata investeringar (3 procent av BNP);

- Minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, öka andelen förnybara energikällor och energieffektiviteten med 20 procent vardera;

- Högre utbildningsnivå genom att fler går klart och fler läser vidare efter gymnasiet;

- Minska utanförskapet, framförallt att bekämpa fattigdom.

 

Europa 2020

Svenska målsättningar
          Höja sysselsättningsgrad(24-64 år) till 75 %           Höja sysselsättningsgrad(20-64 år) till 80 %
          3 % av BNP till FoU            Ca 4 % av BNP till FoU
          CO2-utsläpp minska 20 % (30 %)          Förnybara energikällor öka 20 %          Öka energieffektivitet 20 %           CO2-utsläpp minska 40 %          Förnybara energikällor 49 (50) %          Öka energieffektivitet 20 %
          Minska gymnasieavhopp till 10 %          Högre utbildning 40 %           Minska gymnasieavhopp till 10 %          Högre utbildning 40-45 %
          Minska fattigdom 25 %           Minska utanförskap och främja social delaktighet (<14%)

 

Läs mer om sammanhållningspolitiken 2014 - 2020

 

Läs mer om EU/internationellt arbete i regionen på Regionförundet i Uppsala läns hemsida...

 

 

 

29.05.2013