Heby kommun Lyssna A-Ö lista Skriv ut Hjälp Startsidan
Tegel 
       

Anhöriga

       


 Personlig assistans               

Att vara anhörig och stödja en annan människa kan upplevas både stimulerande och känslomässigt värdefullt.
Det är dock viktigt att ta hand om och respektera sina egna behov för att bevara glädjen och orken att hjälpa någon annan.

Den som vårdar en anhörig eller närstående kan få stöd och avlösning i sin vårdarroll.
Det kan handla om rådgivande samtal med kommunens personal, möjlighet till avlösning i hemmet, träffa andra som är i liknande situation eller för den som vill, bara få umgås en stund och prata om något annat.

 

Exempel på olika former av anhörigstöd i Heby kommun:

Korttidsplats och växelvårdsplats
Korttids- och växelvårdsboende ger den närstående möjligheten att samla kraft för att bättre klara sig hemma och ger möjlighet till avlösning för den som är anhörig.

Stödpersonsverksamhet
Syftet med stödpersoner är att tillsammans med demenssjuksköterskan stödja anhöriga till personer med demenssjukdom eller någon annan allvarlig sjukdom. Stödpersonen kan fungera som samtalsstöd i hemmet när du som anhörig behöver prata med någon.
För mer information kontakta demenssköterska Johanna Svensson 070-245 21 40, johanna.svensson@heby.se .

Anhöriggrupp
För anhöriga till personer med demensdiagnos. Träffa andra som befinner sig i liknande situation, utbyta tankar och erfarenheter.
För mer information kontakta demenssköterska Johanna Svensson 070-245 21 40.

Trygghetslarm
Trygghetslarm innebär att man kan påkalla hjälp från kommunen dygnet runt genom att trycka på en "klocka" som bärs runt handleden. För mer information kontakta biståndshandläggarna: Länk till biståndshandläggarna

Psykisk ohälsa
Har du en närstående som mår psykiskt dåligt kan du som anhörig få mer information i "Guide för Heby - här kan du få hjälp om du mår psykiskt dåligt": Länk till guiden 

Du kan även ta kontakt med psykiatrisamordnare Ylva Backman 073-034 50 79, ylva.backman@heby.se.

Missbruk
Har du närstående som missbrukar, kan du ta kontakt med missbrukshandläggare Christina Lindgren, 0224-36098, christina.lindgren@heby.se.

Barngruppsverksamhet
Gruppverksamhet erbjuds barn som lever med missbrukarmiljö och/eller har separerade föräldrar.
För mer information kontakta socialsekreterare

Familjeverksamhet 
För information klicka här, alternativt kontakta socialsekreterare

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
För information om LSS klicka här.

Vill du ha information om anhörigstöd inom LSS kan du kontakta:

Enhetschef Elisabeth Pettersson 0224-362 07, elisabeth.k.pettersson@heby.se

Länkar till mer information:

Anhörigas riksförbund

Kompetenscentrum anhöriga

Socialstyrelsen - Stöd till anhöriga

Svenskt demenscentrum

Attention

RSMH

IFS

PRO- Riks
Lokala avdelningar:
   
- Heby
    - Tärnsjö
    - Vittinge
    - Östervåla-Harbo